No. 18 Iowa’s defense silences No. 17 Indiana, 34-6

No. 18 Iowa’s defense silences No. 17 Indiana, 34-6