Grizzlies roar: Montana shocks No. 20 Washington 13-7

Grizzlies roar: Montana shocks No. 20 Washington 13-7