Washington’s NFL team unveils new name as Commanders

Washington’s NFL team unveils new name as Commanders