Shiffrin trails Vlhova in 1st slalom run of record attempt

Shiffrin trails Vlhova in 1st slalom run of record attempt