No. 5 Iowa rallies to defeat Colorado State 24-14

No. 5 Iowa rallies to defeat Colorado State 24-14