Miami fires Manny Diaz, awaits Mario Cristobal decision

Miami fires Manny Diaz, awaits Mario Cristobal decision